Eksperci

Aleksandra Krzywańska

Zawodowo związana z operacjami wywiadowczymi w zespole Red Team. Specjalizuje się w dziedzinie testów socjotechnicznych oraz ich wpływu na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego. Pasjonuje się inżynierią społeczną w kontekście nowych technologii dających szerokie możliwości, ale także niosących szereg ryzyk i zagrożeń.