O fundacji

AI Security Foundation to organizacja pozarządowa zrzeszająca ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy mają doświadczenie lub chcą się rozwijać w zakresie bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.

Jako platforma do wymiany doświadczeń i informacji, AI Security Foundation ma również za zadanie konkretne działania w obszarze badawczo-rozwojowym poprzez współprace technologiczne z partnerami oraz udział w polskich i międzynarodowych projektach, w ramach konsorcjów, których efektem mają być konkretne rozwiązania technologiczne stworzone po to, by podnosić poziom bezpieczeństwa różnego rodzaju implementacji AI.

Wśród głównych obszarów merytorycznych, wyszczególnić należy:

  • Bezpieczeństwo budowania algorytmów.
  • Bezpieczeństwo implementacji (on premise i cloud) AI.
  • Testy bezpieczeństwa AI.
  • Prawne aspekty bezpieczeństwa AI.
  • Budowanie społeczności związanej z tą problematyką.
  • Poszerzanie wiedzy wśród społeczeństwa i użytkowników na temat bezpieczeństwa AI.
  • Aspekty etyczne bezpieczeństwa AI.
  • AI w systemach bezpieczeństwa.

Główne metody działania w wyżej wymienionych obszarach:

Nawiązywanie partnerstw krajowych i międzynarodowych w celu udziału w projektach związanych z rozwojem technologii bezpieczeństwa AI.

Kreowanie własnych projektów R&D dotyczących budowy rozwiązań technologicznych w Polsce.

Budowanie playbooków, standarów etc. w zakresie bezpiecznej implementacji AI, metod testowania czy audytowania.

Prezentacje na konferencjach polskich i międzynarodowych wyników prac ekspertów fundacji.

Tworzenie komentarzy prawnych dot. bezpieczeństwa danych w AI oraz samego AI.