Fundacja AI Security

W kwietniu 2024r. została powołana do życia pierwsza w Polsce Fundacja AI, która w swoich celach statutowych ma zadanie dbać o bezpieczeństwo związane ze stosowaniem sztucznej inteligencji wśród użytkowników oraz organizacji.